facebook banner
thai
logotype

การฝากเงินและถอนเงิน

เรามีช่องทางการฝากถอนเงินเพื่อทำการเทรด Forex อยู่หลายช่องทางด้วยกันเพื่อให้ความสะดวกกับลูกค้าทุกท่าน

ท่านสามารถทำรายการได้จากในคาบิเนต นอกจากนี้ท่านยังสามารถตรวจสอบสถานะหรือประวัติการฝากถอนเงินได้ตลอดเวลา

 

การฝากถอนเงินมีเงื่อนไขดังนี้:

การฝากเงิน

เมื่อท่านเปิดบัญชีเทรดเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการฝากเงินเข้าบัญชีเทรดได้ที่ คาบิเนต เมนูฝากเงิน

ธนาคารไทย

ธนาคารไทย รองรับการฝากเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย, กรุงเทพ, ไทยพาณิชย์, กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, และทหารไทย ได้รับเงินภายใน 1 วันทำการ (โดยทั่วไปได้รับภายใน 1-3 ชั่วโมง) ทาง FXCL ไม่คิดค่าธรรมเนียมการฝากเงิน รองรับอัตราแลกเปลี่ยนการฝากถอนเงินทั้งแบบลอยตัวและแบบ Fixed Rate (30 บาทต่อดอลลาร์คงที่)

ฝากเงิน
neteller Neteller เป็นช่องทางการชำระเงินออนไลน์ที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่ง สามารถใช้ซื้อของในร้านอินเตอร์เนตตามเว็บไซต์ต่างๆได้ FXCL Markets มีการชดเชยค่าธรรมเนียมสำหรับการฝากผ่านช่องทางนี้ ฝากเงิน
 
skrill
Skrill เป็นช่องทางฝากถอนเงินมาตั้งแต่ปี 2001 เป็นช่องทางที่มีความปลอดภัย รวดเร็ว และง่ายในการใช้งาน สามารถฝากเงินผ่านบัตร Visa หรือ Master Card ได้ FXCL มีการชดเชยค่าธรรมเนียมให้บางส่วนสำหรับยอดฝากที่มากกว่า $50 ฝากเงิน
okpay OKPAY เป็นช่องทางที่มีค่าธรรมเนียมต่ำ ท่านสามารถซื้อ OKPAY ผ่านได้หลายช่องทางเช่น QIWI, W1, Fortumo, OOOPay และอื่นๆ ท่านจะได้รับเงินทันทีอัตโนมัติ ฝากเงิน
logo payment PerfectMoney สามารถซื้อได้ผ่านช่องทาง Wire transfer หรือผ่าน Exchanger ซึ่งบางที่ก็จะรองรับบัตรเครดิตและ E-currency อื่นๆ ท่านจะได้รับเงินทันทีอัตโนมัติ FXCL Markets มีการชดเชยค่าธรรมเนียมสำหรับการฝากผ่านช่องทางนี้ ฝากเงิน
payza Payza ซึ่งเป็นช่องทางฝากถอนเงินที่มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ มีการใช้งานมากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก รองรับ 21 สกุลเงิน ช่องทางนี้สามารถโอนเงินข้ามระหว่างบัญชี Payza ได้ รวมถึงฝากเงินผ่านธนาคารและบัตรเครดิต/เดบิต FXCL มีการชดเชยค่าธรรมเนียมให้บางส่วนสำหรับยอดฝากที่มากกว่า $50 ฝากเงิน
wire transfer Wire Transfer เป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยสูง ท่านจะได้รับเงินภายใน 2-5 วันทำการ FXCL มีการชดเชยค่าธรรมเนียมการฝากให้สำหรับช่องทางนี้* ฝากเงิน
bitcoin Bitcoin เป็นวิธีการฝากเงินแบบสากลที่รวดเร็ว ปลอดภัย และปราศจากค่าธรรมเนียม เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ท่านสามารถส่งผ่านอินเตอร์เน็ตได้ ทำให้ท่านสามารถควบคุมการเงินของท่านและยังช่วยคุ้มครองเงินของท่านจากมิจฉาชีพที่มาในหลากหลายรูปแบบได้อีกด้วย ฝากเงิน

* ชดเชยค่าธรรมเนียมสำหรับการฝากผ่าน Wire Transfer สำหรับยอดฝากตั้งแต่ $700 ขึ้นไป


การถอนเงิน

ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการถอนเงินได้ที่ คาบิเนต เมนูถอนเงิน ท่านจะได้รับเงินภายใน 1-2 วันทำการ ในการถอนเงินออกจากบัญชีเทรดนั้นท่านจะต้องผ่านการยืนยันตัวตนก่อน

ธนาคารไทย (local bank)

ธนาคารไทย รองรับการถอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย, กรุงเทพ, ไทยพาณิชย์, กรุงไทย, กรุงศรีอยุธยา, และทหารไทย ท่านจะได้รับเงินภายใน 1-2 วันทำการ
- ทาง FXCL ไม่คิดค่าธรรมเนียมการถอนเงิน ทั้งนี้ทางธนาคารอาจจะมีการคิดค่าธรรมเนียม 10-25 บาทขึ้นไปในกรณีโอนต่างสาขาหรือต่างธนาคาร
- กรณีที่ฝากเงินผ่าน KTB Netbank แบบอัตโนมัติ เวลาถอนเงินอาจจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 4% ของยอดเงินที่เคยฝาก ในกรณีที่เทรดไม่ถึง 5 ล็อตภายใน 30 วันล่าสุด)
- ถอนเงินได้สูงสุดรายการละ 5 หมื่นบาท รวมสูงสุด 1 แสนบาทต่อวัน

การถอนเงิน
neteller Neteller เป็นช่องทางการชำระเงินออนไลน์ที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่ง สามารถใช้ซื้อของในร้านอินเตอร์เนตตามเว็บไซต์ต่างๆได้ FXCL Markets มีการชดเชยค่าธรรมเนียมสำหรับการฝากผ่านช่องทางนี้ การถอนเงิน
 
skrill
Skrill เป็นช่องทางฝากถอนเงินมาตั้งแต่ปี 2001 เป็นช่องทางที่มีความปลอดภัย รวดเร็ว และง่ายในการใช้งาน สามารถฝากเงินผ่านบัตร Visa หรือ Master Card ได้ การถอนเงิน
okpay OKPAY เป็นช่องทางที่มีค่าธรรมเนียมต่ำ ท่านสามารถซื้อ OKPAY ผ่านได้หลายช่องทางเช่น QIWI, W1, Fortumo, OOOPay และอื่นๆ ท่านจะได้รับเงินทันทีอัตโนมัติ การถอนเงิน
logo PerfectMoney สามารถซื้อได้ผ่านช่องทาง Wire transfer หรือผ่าน Exchanger ซึ่งบางที่ก็จะรองรับบัตรเครดิตและ E-currency อื่นๆ ท่านจะได้รับเงินทันทีอัตโนมัติ FXCL Markets มีการชดเชยค่าธรรมเนียมสำหรับการฝากผ่านช่องทางนี้ การถอนเงิน
payza Payza ซึ่งเป็นช่องทางฝากถอนเงินที่มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ มีการใช้งานมากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก รองรับ 21 สกุลเงิน ช่องทางนี้สามารถโอนเงินข้ามระหว่างบัญชี Payza ได้ รวมถึงฝากเงินผ่านธนาคารและบัตรเครดิต/เดบิต การถอนเงิน
wire transfer Wire Transfer เป็นช่องทางที่มีความปลอดภัยสูง ท่านจะได้รับเงินภายใน 2-5 วันทำการ การถอนเงิน
bitcoin Bitcoin เป็นวิธีการฝากเงินแบบสากลที่รวดเร็ว ปลอดภัย และปราศจากค่าธรรมเนียม เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ท่านสามารถส่งผ่านอินเตอร์เน็ตได้ ทำให้ท่านสามารถควบคุมการเงินของท่านและยังช่วยคุ้มครองเงินของท่านจากมิจฉาชีพที่มาในหลากหลายรูปแบบได้อีกด้วย การถอนเงิน